Norrenergi förbättrar fjärrvärmenätet längs Albygatan

En fjärrvärmeschakt ska byggas. Det innebär att det är stängt för genomfart mellan Gjuteribacken-Högklintavägen.

Norrenergi ska förnya och förbättra rören för att säkra värmen i vattenkranarna i hushållen. Eftersom de behöver gräva upp marken för att byta ut rören begränsas framkomligheten. Vissa parkeringsplatser försvinner tillfälligt. Från korsningen mot Gjuterivägen upp till Albygatan 135 A omvandlas parkeringsplatserna till körbana.

Arbetena pågår till och med juni 2019.

Senast uppdaterad 2 maj 2019