Milot i Ursvik görs om till aktivitetshus

Den gamla militäranläggningen i Ursvik ska göras om till ett aktivitetshus. Här byggs en mindre sporthall för skolor och föreningar. Övriga ytor ska fyllas med olika kultur- och fritidsaktiviteter.

– Vi vill skapa ett levande hus som vi utvecklar tillsammans med stadens invånare och föreningarna som är verksamma i det. Vi kommer att jobba med en gemensam värdegrund och uppförandekod. Aktivitetshuset ska vara jämlikt, jämställt och välkomnande,säger Karolina Leopoldsson, verksamhetsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen.

Vill du vara med och tycka till?

Alla som bor och vistas i staden kommer att få möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla aktivitetshuset. Det kommer vi att ske via informationsmöten, fokusgrupper, enkätundersökningar och andra aktiviteter.

Enkätundersökning

Under maj månad kommer du kunna svara på en enkät om hur du vill använda huset och om vad tycker ska finnas på den aktivitetsyta som hör till huset. Enkänten kommer bland annat att finnas på sundbyberg.se och på stadens Facebook-sida.

Ursviksdagen

På Ursviksdagen den 19 maj kommer det vara möjligt att fråga anställda från staden om arbetet och svara på enkätundersökningen.

 

Informationsmöte under våren

Det kommer också att hållas ett informationsmöte i slutet av våren på plats i Milot.  Exakt datum och tid är ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad 29 april 2019