Återvinningsstationen vid Löfströms allé bro flyttas

Återvinningsstationen på parkeringen vid Järnvägsgatan och Löfströms allé bro kommer att flyttas och få en ny placering i området.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Trafikverkets entreprenör ska under våren börja använda parkeringsytan där återvinningsstationen finns idag till byggbodar och platskontor.

Därför planerar vi för en ny placering av återvinningsstationen i området. Vi har i dagsläget ingen exakt tidpunkt och plats beslutad, men kommer att informera om ny plats så snart beslut finns.

Läs mer om Trafikverkets planerade arbetenlänk till annan webbplats i det som kommer att bli Nya stadskärnan.

Återvinningsstationer

Under en period kan du behöva använda en annan återvinningsstation. Hitta vilken återvinningsstation som passar dig bäst.länk till annan webbplats

Lämna förpackningar och tidningar för återvinning

Återvinningsstationer är obemannade platser med behållare där du som privatperson kan lämna förpackningar och tidningar för återvinning. Vid de flesta återvinningsstationer finns även klädinsamling.

Senast uppdaterad 9 april 2019