Betalning via mobil ersätter alltfler biljettautomater

Att betala parkeringsavgiften via en app i mobiltelefonen har på kort tid blivit mycket populärt. Sedan år 2016 har den mobila betalningen mer än sjudubblats och har nu blivit det vanligaste betalsättet. Det gör att stadsmiljö- och serviceförvaltningen nu ser ett mindre behov av antalet biljettautomater i gatumiljön, vilket leder till en kostnadsbesparing på över tre miljoner kronor.

I och med att betalning av parkeringsavgiften via mobilappar har skjutit i höjden anpassar Sundbybergs stad infrastrukturen för parkeringsautomaterna.

– Vi ser att mobilen i dag och än mer i framtiden kommer vara det betalsätt som folk vill använda och vi fasar därför över till digital betalning. Men vi kommer också fortsatt att ha biljettautomater i gatumiljön, om än i mindre omfattning än tidigare, säger stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Stefan Bergström (C).

Kostnader på tre miljoner besparas

Från och med den 1 januari 2020 kommer antalet biljettautomater att ha minskat från cirka 150 till 75 i Sundbyberg. Beslutet togs i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 19 mars.

I och med att nya biljettautomater inte längre behöver köpas in i samma omfattning kan över tre miljoner kronor besparas i investeringskostnader. De nya automaterna är anpassade för alla taxazoner och är uppgraderade med kortläsare som tar chip vilket innebär en snabbare korttransaktion. De drivs dessutom med solceller.

En karta över var alla biljettautomater finns placerade kommer att publiceras här på webben under hösten när arbetet är färdigställt.

Senast uppdaterad 21 mars 2019