Kartbild över Hamngatan.

Nytt övergångsställe Hamngatan 3-5

Nu har arbetet med att bygga ett nytt upphöjt övergångsställe vid Hamngatan 3-5 påbörjats. Det innebär en begränsad framkomlighet i gatumiljön.

Ett upphöjt övergångsställe innebär bättre säkerhet för gångtrafikanter. Samtliga arbeten som genomförs på Hamngatan förväntas pågå fram till sommaren 2019.

Kontakta Servicecenter om du har frågor:

service.stadsmiljo@sundbyberg.se

08-706 65 00

Telefontid vardagar 09:00-15.30, stängt för lunch 11:30-12:30.

Här kan du läsa mer om arbetena på Hamngatan.

Senast uppdaterad 21 mars 2019