Trafikverket påbörjar arbeten vid Stationsgatan

Under våren 2019, planerar Trafikverket påbörja så kallade förberedande arbeten på Stationsgatan inför tunnelbygget. En staty behöver flyttas och en tillfällig trappa som ersätter nuvarande trappa till gångtunneln ska byggas.

Flytt av statyn på Järnvägsgatan vid Stationsgatan

Inför Trafikverkets arbeten behöver vi flytta statyn av C. Fagerberg, som är placerad på Järnvägsgatan, vid korsningen Stationsgatan. Vi planerar för en ny plats för statyn på den norra delen av Stationsgatan, men före dess behöver ett nytt fäste för statyn förberedas.

Tillfällig trappa till gångtunneln

Trafikverket planerar att bygga en tillfällig trappa ned till gångtunneln från Järnvägsgatan vid korsningen Stationsgatan. Hissen kommer att vara kvar. Därefter kommer rampen och nuvarande trappa till gångtunneln att stängas. Trafikverket har i dagsläget ingen exakt tidpunkt för när rampen och nuvarande trappa stängs, men de kommer att informera om arbetena innan byggstart.

En del av järnvägens utbyggnad

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln behöver de lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten. Trappan och avstängningen av rampen är en del i arbetet för att kunna göra nödvändiga arbeten med avloppssystemet.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kan periodvis bli begränsad för trafikanter och gående/boende, sophämtning och varuleveranser. Visst buller kommer att förekomma. Ring 0771-921 921 om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av Trafikverkets arbeten.

Det kommer att märkas när stadskärnan byggs om. Men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera för alla som bor, arbetar eller rör sig i området.

Mer information om Sundbybergs nya stadskärna

Läs mer om Trafikverkets planerade arbetenlänk till annan webbplats i det som kommer att bli Sundbybergs nya stadskärna.

Senast uppdaterad 4 mars 2019