Ny stödlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Välj att sluta är en telefonlinje för vuxna över 18 år som utövar eller riskerar att utöva våld och som vill förändra sitt beteende. Hit kan man ringa anonymt och få ett första stödsamtal, innan man erbjuds kontakt med Sundbybergs stads relationsvåldsteam.

För stadens medborgare blir det ytterligare ett sätt att komma i kontakt med relationsvåldsteamet, som har jobbat med våld i nära relationer sedan 2008. Relationsvåldsteamet hjälper både dig som är utsatt och dig som utövar våld.

Pilotprojekt i Stockholm och Skåne 2019-2020

Välj att sluta är samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne, samt Manscentrum Stockholm. Den som ringer till telefonlinjen får prata med utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm

Förutom att få hjälp i stunden kommer de som ringer telefonlinjen uppmanas att söka stöd i sin hemkommun för behandling. Telefonnumret till Välj att sluta är 020- 555 666.

Senast uppdaterad 13 februari 2019