Exempel på plank.

Test av bullerplank vid Kvarnkullen

Den kommande stadsdelsparken Kvarnkullen i Ursvik ska skyddas mot buller från Enköpingsvägen med ett plank. Nu testar vi en del av det tänkta planket för att se hur det fungerar i väder och vind.

Plankets yta består av kolat trä. Det är en gammal teknik för att bevara trä där ytan bränns till olika stadier av förkolning. Den förkolnade ytan gör träet mer tåligt mot exempelvis fuktskador och skadedjur. Kolat trä är ett miljövänligt och långsiktigt ekonomiskt alternativ. Behandlingen görs i förväg och inget gift läcker ut till jord, luft eller vatten när panelen sitter uppe.

Syftet med projektet Kvarnkullen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i västra Ursviks södra delar. Det gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande för att bli Ursviksbornas nya stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för aktiviteter, rörelse och möten. Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad 11 februari 2019