Snöröjning pågår för fullt

Det har snöröjts med full styrka sedan kl. 06.00 i morse.
- Vi öppnar upp och nu är det är körbart i största delen av stan. Men vi kommer därefter tillbaka och snyggar till och sandar så snabbt vi hinner, säger Jan-Eric Träff beredskapschef i Sundbybergs stad.

Träd har vält

I korsningen Järnvägsgatan/Esplanaden har ett träd vält över en bil. Sundbybergs stad är på plats för att ta hand om situationen.

Sundbybergs stad har ansvaret att snöröja tillsammans med enskilda fastighets- och markägare.

Så här prioriterar vi

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först.

Senast uppdaterad 3 februari 2019