Ambulanssjukvården i Storstockholm AB flyttar till Rissne

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) flyttar in i SEBs gamla lokaler i Rissne i oktober 2019, då de har växt ur sina lokaler i Bromma.

Stationschef för ambulansen i Bromma/Ekerö, Richard Erhardt, tycker att fastigheten läge blir bättre på alla sätt då den ligger direkt intill stora utfartsleder.

Kommunstyrelsens ordförande, Peter Schilling (S), i Sundbyberg är nöjd över att fastigheten återigen börjar fyllas.
– Det är glädjande att bankhus 90 börjar fyllas med verksamhet igen och att läget bidrar till att effektivisera ambulanssjukvården.

Det är fastighetsbolaget Nordisk Renting som hyr ut 2500 kvadratmeter av totalt 60 000 kvadratmeter i fastigheten Ursviks entré till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Banken SEB hade tidigare sitt huvudkontor där.

Senast uppdaterad 31 januari 2019