Lagskärpning om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Företag i livsmedelsbranschen kan få betala höga sanktionsavgifter om de inte registrerar sin verksamhet. Det är en av förändringarna när straffen för brott mot livsmedelslagen skärptes vid årsskiftet.

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Syftet med skärpningen är enligt Livsmedelsverket att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. De nya reglerna gäller både för privata och offentliga aktörer. 

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Varje livsmedelsanläggning ska vara registrerad. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Det är Miljö- och bygglovsenheten som är kontrollmyndighet i Sundbyberg. Det är till dem registrering och ändring av livsmedelsverksamhet ska göras. Anmälan skickar du enklast via blanketten för anmälan av livsmedelsverksamhet. Ladda ner blanketten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.

Läs livsmedelslagen härlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 februari 2019