Bild på borrvagn

Geotekniska undersökningar i Rissne

Efter årsskiftet kommer Trafikförvaltningen att börja utföra geotekniska undersökningar i Rissne inför byggandet av Tvärbanans Kistagren.

Tidplanen just nu är att utföra undersökningar vid Rissne torg under en dag i vecka 3. Sedan fortsätter arbetena nerför Artillerivägen, till Enköpingsvägen under vecka 5-6.

Arbetena i direkt anslutning till Enköpingsvägen kommer troligtvis att behöva ske nattetid.

Läs mer om utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren här.

Flygbild över norra Rissne med markerat område.
Senast uppdaterad 27 december 2018