Sundbybergs stads budget 2019

Den 19 december fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2019. Bakom den budget som röstades igenom står socialdemokraterna, centerpartiet och liberalerna, som nu med hjälp av samverkansstöd från vänsterpartiet formar stadens styre för kommande mandatperiod.

Kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019 fokuserar på ett antal områden: ekonomi, invånare och kommunal service, medarbetare samt jämställdhet i hela staden. Stadens nämnder får nu i uppgift att lämna budgetförslag för sina respektive förvaltningar utifrån dessa områden och de beslutade budgetramarna.

Kommunalskatten för 2019 är fortsatt 18,90 öre per skattekrona, enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november.

Tillväxten och utjämningssystemet påverkar ekonomin

Sundbyberg har under de senaste åren varit av en Sveriges snabbast växande kommuner. Med en snabb tillväxt följer också ett stort behov av nya investeringar, inte minst i form av utökad kommunal service inom till exempel skola och omsorg.

– Vi har en rad utmaningar. En av de största är det kommunala utjämningssystemet, där vi går ifrån att få bidrag till att ge bidrag, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) i inledningen till budgetdebatten.

Samtidigt som budgeten beslutas får alla nämnder i uppdrag att ta fram förslag på hur de kan effektivisera sin verksamhet.

– Vi vill ta ett järngrepp kring ekonomin och lägger en budget som vill effektivisera, investera och spara. Så leder vi Sundbyberg framåt, sa Peter Schilling.

Förskola, skola och äldreomsorg är fortsatt prioriterade områden i stadens verksamhet.

– Vi måste se till att de som är på väg in i livet och de som har tjänat samhället har rimliga villkor, sa Peter Schilling.

Under budgetdebatten i kommunfullmäktige framkom också att det finns en bred politisk enighet att fortsätta prioritera föreningslivet, som bidrar till hälsa, integration, demokrati och stadens identitet.

Nämnderna har nu fått ramar för 2019

Utöver budgetramar har alla nämnder också fått prioriterade uppdrag för 2019, till exempel:

  • Öka antalet anställda i skolan för ökat fokus på undervisning och lärande.
  • Fler förskoleplatser så att efterfrågan kan tillgodoses
  • Sommarjobb för ungdomar (årskurs 9 + gymnasiet årskurs 1+2). Ungdomar med funktionsvariationer ska prioriteras.
  • Åtgärder för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre ska tas fram.
  • Fortsätta arbetet med projektet med en multihall för idrott på Sundbybergs IP samt en ridanläggning vid Milot i Ursvik.
  • Alla stadens egna fordon ska vara utsläppsfria 2020 och infrastrukturen för utsläppsfria fordon ska fortsatt utvecklas.
  • Staden inklusive bolagskoncernen ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder schyssta villkor för sina anställda där heltid är norm och deltid en möjlighet.

Se alla handlingar till budgetärendet KS-0551/2018länk till annan webbplats

Se webb-tv-sändningen från kommunfullmäktiges budgetdebattlänk till annan webbplats

Nämndernas budgetramar

Budget 2019 Sundbybergs stad

Stadens kommunstyrelse och nämnder har följande budgetramar:

Budgetramar (kommunbidrag) för nämnder, i miljoner kronor


Budget 2019

Budget 2018

Kommunstyrelse

160,5

157,1

Grundskole- och gymnasienämnd

667,6

627,0

Äldrenämnd

370,2

357,0

Förskolenämnd

386,8

386,0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

505,8

489,4

Kultur- och fritidsnämnd

141,2

130,7

Byggnads- och tillståndsnämnd

4,7

5,8

Stadsmiljö och teknisk nämnd

129,2

125,8

Överförmyndarnämnd

3,8

2,8

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

1,9

Valnämnd

2,0

2,3

Summa

2 373,7

2 285,8

Senast uppdaterad 21 december 2018