VA-arbete pågår kring Vackra vägen

Savab bygger ut ledningsnätet i området kring Vackra vägen/Friluftsvägen. Orsaken är att det ska byggas ett flerbostadshus på platsen som ska försörjas med vatten och avlopp.

Projektet pågår till april 2019. I första etappen ska de gräva i gång- och cykelvägen i fortsättningen av Vackra vägen ner mot Lötsjön.

Arbetet medför att det blir begränsad framkomlighet på Vackra vägen och Friluftsvägen. Savab beklagar de olägenheter som arbetena kan skapa och gör sitt bästa för att störa så lite som möjligt.

Läs mer på www.savab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 20 december 2018