Positiv trend i årets skolundersökning

Våra skolor har överlag trygga elever som lär sig viktiga saker och har gott inflytande över undervisningen. Vårdnadshavarna är också mer nöjda med skolorna totalt sett och svarsfrekvensen är högre än tidigare.

Årets skolundersökning genomfördes under hösten 2018. Elever och vårdnadshavare i förskoleklass samt årskurs 3, 5 och 8 fick besvara enkäten.

Syftet är att få reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om skolan i Sundbyberg och om verksamheterna uppfyller uppställda mål. Undersökningen ska bidra till att skapa ökad kvalitet.

Elever

  • 87% av alla elever har svarat.
  • 73% nöjda elever 2018. En uppgång med 10 procentenheter från året innan.
  • 85% känner sig trygga i skolan 2018. En ökning med 3 procentenheter från förra året.
  • 85% av eleverna anser att de går i bra skolor. En uppgång med 5 procentenheter sedan förra året.

Vårdnadshavare

  • 66% av vårdnadshavarna har svarat. En uppgång med 5 procentenheter från förra året.
  • 73% nöjda vårdnadshavare 2018. En ökning med 8 procentenheter från året innan.

Läs mer om skolundersökningen 2018.

Senast uppdaterad 20 december 2018