Fullmäktigebeslut 17 december

Ny kommunstyrelseordförande från och med den 1 januari 2019 blir Peter Schilling (S). Förste vice ordförande blir Stefan Bergström (C) och andre vice ordförande blir Axel Conradi (M). Det beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 17 december. 

Utöver ledamöter och ersättare för kommunstyrelsen fattade kommunfullmäktige även beslut om ledamöter och ersättare till stadens övriga nämnder samt ledamöter och suppleanter till stadens bolag.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet (där till exempel samtliga ledamöter, ersättare och suppleanter till nämnder och styrelser återfinns) går att läsa i diariet ett par dagar efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige

Val till kommunstyrelsen

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen avser perioden 1 januari 2019 och till det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång, planerat till den 17 oktober 2022.

Ordförande: Peter Schilling (S)

Förste vice ordförande: Stefan Bergström (C)

Andre vice ordförande: Axel Conradi (M)

Val till stadens övriga nämnder

För följande nämnder avser val av ledamöter och ersättare perioden 1 januari till 31 december 2019:

Grundskole- och gymnasienämnden

Ordförande: Henrik Persson (L)

Förste vice ordförande: Markus Jönsson (S)

Andre vice ordförande: Morgan Lindqvist (M)

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Marie Lundman Völker (S)

Förste vice ordförande: Reza Zarenoe (L)

Andre vice ordförande: Josefin Malmqvist (M)

Förskolenämnden

Ordförande: Helena Markstedt (S)

Förste vice ordförande: Catja Kaloudis (V)

Andre vice ordförande: Maria Bohman Kreij (KD)

Äldrenämnden

Ordförande: Erik Vänerlöv (S)

Förste vice ordförande: Anna-Lena Hammarin (L)

Andre vice ordförande: Ritva Runestad (M)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Ordförande: Stefan Bergström (C)

Förste vice ordförande: Inger Gran (L)

Andre vice ordförande: Anton Fendert (MP

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Johan Storåkers (L)

Förste vice ordförande: Erik Engberg (C)

Andre vice ordförande: Patric Tengström (MP)

Byggnads- och tillståndsnämnden

Ordförande: Beatrice Kindembe (S)

Förste vice ordförande: Inger Gran (L)

Andre vice ordförande: Ina Djurestål (M)

För följande nämnder avser val av ledamöter och ersättare perioden 1 januari till 31 december 2022:

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Antina-Maria Hessel (C)

Förste vice ordförande: Michael Spira (S)

Andre vice ordförande: Josef Wiström (KD)

Valnämnden

Ordförande: Jan Bojling (M)

Vice ordförande: Patrik Tengberg (S)

Nya ledamöter till styrelserna i bolagen

Till styrelserna i Sundbybergs stadshus AB, Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs avfall och vatten AB (SAVAB), Lokalfastigheter i Sundbyberg AB med flera bolag, valdes nya ledamöter och suppleanter.

Arvoden för förtroendevalda

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens ordförande ska få en ersättning på 69 910 kronor i månaden. Övriga heltidsarvoderade kommunalråd får 63 555 kronor i månaden, vilket motsvarar 95 procent av arvodet för en riksdagsledamot. Arvoden för stadens övriga förtroendeuppdrag har också fastställts.

Diarienummer KS-0732/2018, ärende 11 på dagordningen

Ny förskola i Rissne

En ny förskola för 130 barn ska byggas i Rissne. Projektet får kosta totalt 66 miljoner kronor. Förskolan ska byggas på en tomt som ligger bredvid Rissnekyrkan och Kasernvägen (Kaplanen 2). Nybygget gör det möjligt för flera andra kommunala verksamheter i Rissne att flytta till mer anpassade lokaler i en planerad ”flyttkedja”.

Diarienummer KS-0689/2018, ärende 38

Upphandlingen av Örskolan får ny inriktning

Den pågående upphandlingen av Örskolan avbryts. Enligt tidigare fullmäktigebeslut skulle en extern part bygga och äga skollokalerna, som staden sedan skulle hyra. Nu får kommunstyrelsen i stället i uppdrag att föreslå ett nytt inriktningsbeslut med innebörden att staden ska äga skollokalerna.

Diarienummer KS-0295/2016, ärende 39

Nya medborgarförslag

Totalt nio medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige.

Medborgarförslagen handlade bland annat om att staden borde sätta upp fler gatlampor och förse utomhusfotbollsplaner med tak. Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 50–58

Svar på medborgarförslag

Nio medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. De handlade bland annat om trafikmiljö och cykelbanor samt förbud mot fyrverkerier.

Ärende 47–49 och 59–64

Senast uppdaterad 19 december 2018