Kartbild över området.

Trafikverket utför arbeten vid Marabouparken natten mot den 13 december

Natten den 12-13 december gräver Trafikverket en provgrop i gång- och cykelbanan mellan Marabouparken och båtklubben i Sundbyberg. Du som bor nära kan komma att höra bullrande ljud.

För att kunna bygga ut Mälarbanan behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Vid bygget av järnvägstunneln i centrala Sundbyberg behöver ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten läggas om. Provgropar är en del i arbetet för att kartlägga det exakta läget för vissa ledningar under marken.
 
Du kan kontakta Trafikverket dygnet runt på 0771-921921 om du vill veta mer eller upplever att du blir störd.

Läs mer om Trafikverkets planerade arbetenlänk till annan webbplats i det som kommer att bli Sundbybergs nya stadskärna.

Senast uppdaterad 12 december 2018