Kartbild över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Trafiksituationen på Hamngatan förbättras

Trafiksituationen på Hamngatan behöver förbättras. Under 2018 har Sundbybergs stad genomfört en trafikutredning för att hitta kompletterande åtgärdsförslag.

Trafikutredningen innebär att ett antal åtgärder för såväl gång-, cykel- och biltrafik kommer att genomföras under 2019.

Läs mer om de kommande arbetena här.

Senast uppdaterad 6 december 2018