Stoppförbud på Järnvägsgatan införs

Från och med den 21 november införs stoppförbud på del av Järnvägsgatan.

Gångbanan på södra sidan har breddats mellan Rosengatan och Lysgränd och är nu dubbelriktad. På grund av att gatan blivit smalare införs stoppförbud på den rödmarkerade sträckan den 21 november.

Vinkelparkeringen på norra sidan öppnas för parkering.

Rosengatan samt Sturegatan i samma kvarter är också dubbelriktade och parkeringarna har öppnats även där.

Senast uppdaterad 15 november 2018