Kartbild med arbetsområdet.

Klicka på bilden för att göra den större.

Flytt av gång- och cykelbana i Hallonbergen

På grund av en tillkommande detaljplan för en ny infart till ett parkeringsgarage på fastigheten Freden Större 14 i Hallonbergen behöver den befintliga gång- och cykelbanan flyttas västerut för att ansluta till Östra Madenvägen.

Arbetena med den nya gång- och cykelbanan kommer att ske samtidigt som den befintliga är öppen. Då arbetena omfattar sprängning kommer den nuvarande gång- och cykelbanan stängas av tillfälligt med hjälp av flaggvakter när det ska sprängas. Sprängningsarbetena beräknas ta cirka 2 veckor och övrig ombyggnad beräknas pågå till och med mitten av december 2018.

Läs mer om projektet här.

Senast uppdaterad 14 november 2018