Nytt samordningsförbund ska förbättra samarbetet mellan myndigheter

Sundbybergs stad inrättar ett samordningsförbund tillsammans med Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen. Syftet är att effektivisera samarbetet mellan myndigheterna och därmed se till att individer som behöver samordnade insatser ska få rätt stöd i rätt tid.

– Med det nya förbundet ska vi lära av varandra och hitta effektiva strukturer för att utveckla samarbetet över myndighetgränserna. Det ska bidra till att individer som är i behov av flera olika insatser ska få rätt stöd i rätt tid, säger den nytillträdde förbundschefen Catarina Örtengren.

Josefin Malmqvist (M), klipper bandet under invigningen.

Samverkan ska även ske med näringslivet, sociala aktörer, intresseorganisationer och civila samhället.

Tätare samarbete

Fredagen 12 oktober invigdes Samordningsförbundet Sundbybergs stad och på plats fanns 100-talet åhörare och samarbetspartners.

– Stort tack till alla som arbetat med att få förbundet på plats. Vi vet att det finns mycket att göra tillsammans för att minska utanförskapet och säkerställa att fler Sundbybergsbor får stöd, säger Josefin Malmqvist (M) kommunalråd och ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden som också blir ordförande för förbundet.

Samordningsförbundet finansieras gemensamt av alla aktörer.

Senast uppdaterad 16 oktober 2018