Råstabäcken. Foto: Fredrik Hjerling

Sundbyberg deltar i SCB:s medborgarundersökning hösten 2018

I början av september får 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare en enkät hemskickad. Den innehåller frågor om bland annat stadens verksamheter och hur det är att bo och leva här.

SCB:s medborgarundersökning ger staden ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet.

Med hjälp av resultatet från undersökningen kan staden se vilka områden som behöver utvecklas och prioritera resurser för detta.

Läs mer om medborgarundersökningen

Senast uppdaterad 10 september 2018