Sundbyberg blir ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar

Den 6 augusti blir Sundbyberg en så kallad ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär att staden har ansvar för att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ensamkommande innan Migrationsverket placerar barnet i en anvisningskommun.

Sundbyberg blir ankomstkommun för ensamkommande barn i samband med att Migrationsverket öppnar sina nya lokaler på Sturegatan 15 i centrala Sundbyberg. Sundbyberg blir då en av flera ankomstkommuner i landet. Som ankomstkommun har vi ett ansvar att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ensamkommande barn och ungdomar under den allra första asyltiden innan Migrationsverket tagit beslut om anvisningskommun. Normalt tar detta 3–5 dagar.

Sundbybergs stad tar även emot asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till kommunen och är alltså också en anvisningskommun. Oberoende av asylutredningen, som är Migrationsverkets ansvar, har staden en skyldighet att ta väl hand om de ensamkommande barnen och ungdomarna. Uppdraget som anvisningskommun innebär att Sundbybergs stad har det långsiktiga ansvaret för att ordna boende, omvårdnad, skola och annat stöd till de barn och ungdomar som anvisas till staden.

Boende, skola och god man

Som ankomstkommun har Sundbybergs stad ett ankomstboende och tillgång till jourhem för ensamkommande barn och ungdomar.

När ensamkommande barn och ungdomar har anvisats till Sundbybergs stad är flera kommunala verksamheter involverade i mottagandet. Överförmyndaren utser god man, socialtjänsten ser till att det ensamkommande barnet/ungdomen får ett lämpligt boende samt stödinsatser vid behov, och skolan ansvarar för att ordna skolgång. Om barnet är ungt eller har andra särskilda behov kan det istället finnas behov av att placera barnet eller ungdomen i ett familjehem. Ibland placeras barnet först i ett jourhem i väntan på ett lämpligt familjehem.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om hur mottagandet går till.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 7 augusti 2018