Östra Madenvägen enkelriktas tillfälligt

På grund av VA-schakt för Wallenstams projekt Umami Parks vattenförsörjning behöver gatan tillfälligt enkelriktas, då schaktets storlek kräver ett utrymme som inte möjliggör dubbelriktad trafik.

Enkelriktningen gäller från Gesällvägen och i riktning västerut fram till stadshuset. Informationstavlor ska finnas för trafik på Östra Madenvägen i östlig riktning att genomfart till Gesällvägen inte är möjlig.

Enkelriktningen kommer att finnas fram till 7/8 då arbetet beräknas vara klart.

Läs mer om Wallenstams projekt Umami Park

Senast uppdaterad 28 juni 2018