Sundbybergs trygghetsbil

Sundbybergs trygghetsbil redo att rulla

Nu är Sundbybergs trygghetsbil invigd. Den ska rulla i hela staden för att skapa ökad trygghet och samhörighet.

Trygghetsbilen bemannas av frivilliga och ska köras i alla stadsdelar.

− Trygghetsbilen förstärker de goda krafter som redan finns i staden, säger Maria Hedqvist, trygghets- och säkerhetssamordnare i Sundbybergs stad.

− Volontärerna kommer inte bara att köra bilen. De promenerar också runt och pratar med folk i stadsdelarna. Den socialt uppsökande delen av verksamheten är den viktigaste, säger Maria Hedqvist.

Det främsta syftet med satsningen är att skapa större trygghet. Fler ögon och öron ute i stadens bostadsområden kan minska antalet brott. En annan vinst är att medborgare som redan känner till sitt närområde får bidra till att skapa samhörighet genom att vara ute och röra sig i området.

− Vi är glada att trygghetsbilen äntligen är på plats och att så många vill engagera sig. Det behövs, säger Maria Bohman Kreij (KD), kommunalråd.

Under sina pass ska de frivilliga till exempel rapportera in skadegörelse. En fin närmiljö kan bidra till en positiv utveckling, där fler vill röra sig ute, vilket både ökar tryggheten och gör att den som vill begå brott har större chans att bli upptäckt.

Medborgarnas synpunkter ligger till grund för satsningen

Cirka 1000 personer har tyckt till i intervjuer, samtal och dialoger. Resultatet har legat till grund för trygghetsbilen.

Verksamheten bygger också på erfarenheter av metoden med grannsamverkan, som har visat sig vara effektiv för att minska antalet brott. Enligt Brottsförebyggande rådet uppger personer som begått inbrott att de helst undviker områden med grannsamverkan.

Stort intresse för att bli förare

Ett flertal personer mellan 25 och 80 år har redan anmält sitt intresse för att bemanna trygghetsbilen.

– Det är allt från unga föräldrar och pensionärer till personer som studerar som visat intresse. Den yngsta har varit 16 år gammal, säger Maria Hedqvist.

Alla intresserade får lämna utdrag ur belastningsregistret. De som går vidare får sedan utbildning i både de idéer som trygghetsbilen bygger på och hur de ska hantera olika situationer som kan uppstå när de kör sina rundor.

Hur mycket bilen kommer att rulla på gatorna beror på hur många pass de frivilliga anmäler sig till.

Inför varje tur får förarna även information från polisen eller Sundbybergs stads trygghetssamordnare om brott som skett i närområdet eller andra aktuella händelser.

Volontärerna i trygghetsbilen samverkar också med andra som arbetar för att öka tryggheten i Sundbybergs stad, som nattvandrarna och stadens fältare.

Trygghetsbilen gjorde sin första tur i juni

Trygghetsbilen gjorde sin första tur den 20 juni och kommer att fortsätta rulla under sommaren. Under hösten börjar även uppsökande verksamhet i skolor och andra verksamheter i staden.

− Vill man delta så ska man inte tveka att kontakta mig. Man behöver inte heller ha körkort för att delta i verksamheten utan man kan då vara medpassagerare, säger Maria Hedqvist, trygghets- och säkerhetssamordnare på Sundbybergs stad.

Daniel Wiström (KD), Maria Bohman Kreij (KD), Maria Hedqvist (trygghetssamordnare), Anna Chambers, en av de frivilliga som ska bemanna trygghetsbilen

Trygghetsbilen gjorde sin premiärtur den 20 juni. På bilden (från vänster): Daniel Wiström (KD), Maria Bohman Kreij (KD), Maria Hedqvist, trygghetssamordnare i Sundbybergs stad och Anna Chambers, en av de frivilliga som ska bemanna trygghetsbilen.

Senast uppdaterad 21 juni 2018