Ny gångbana byggs vid Alms väg

Vi förbättrar trafiksäkerheten för gående längs del av Alms väg. Syftet är att ge gående ett mer trafiksäkert utrymme att röra sig i samt att styra upp trafiken kring skolan.

Mellan Eriksvägen och Olovsvägen byggs en ny gångbana som ska ersätta den målade ytan. Ett övergångsställe över Eriksvägen kommer också att anläggas, och de befintliga farthindren på Eriksvägen behålls. Alms väg enkelriktas för att inrymma gångbanan.

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 26–32 2018.

Senast uppdaterad 21 juni 2018