Årets lärare prisas i Sundbybergs stad

Ett arbetslag inom SFI, svenska för invandrare och ett arbetslag på förskolan Lärkan får priset ”Årets lärare” tillsammans med specialpedagog Mona Karlsson på centrala Elevhälsan.

Priset Årets lärare och resestipendier på vardera 25 000 kronor delades ut vid en ceremoni på kommunfullmäktige i Sundbybergs stadshus 18 juni. Det ges till någon som har utvecklat sitt arbetssätt, ökat inlärningen och förbättrat skolans resultat över tid i Sundbybergs stad.

Specialpedagog Mona Karlsson

– Det är fint att vara lärare i Sundbyberg. Det är lärandemiljöerna och lärandesituationerna som vi behöver anpassa och förtydliga för att skapa begriplighet och sammanhang för våra elever. Det här behöver vi jobba med varje dag i klassrummet, i arbetslagen, i rektorsgrupperna och i ledningsfunktioner i Sundbybergs stad, säger Mona Karlsson, specialpedagog.

Arbetslag på förskolan Lärkan

– Det känns jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas och vi är väldigt stolta över att ta emot det här stipendiet. Det värmer och ska bli jätteroligt att kunna kompetensutveckla oss med hjälp av det här priset, säger Elenia Olslind Lodin, förskollärare.

Arbetslag 3, SFI

– Vi är väldigt tacksamma och glada och ser det här som en uppmuntran för att fortsätta utveckla det här arbetet som är ständigt pågående, säger Annika Wilson, lärare SFI.

Resestipendiet kan tilldelas både enskilda individer eller grupper av lärare i Sundbybergs stads förskolor, skolor och vuxen. Priset utses av en jury bestående av respektive nämnds ordförande, förvaltningschefen samt verksamhetschefen.

Senast uppdaterad 20 juni 2018