Vinnare av Sundbybergs stads stipendier 2018: Sundbybergs IK Fotboll, Konstnärer i Sundbybergs stad (KISS), Erik Sjödin och Sundbybergs curlingklubb.

Stipendieutdelning på Golfängarna

Årets stipendier för jämlikhet, miljö, kultur och idrott har delats ut. Stipendiaterna tog emot blommor och stipendier vid nationaldagsfirandet på Golfängarna.

Årets idrotts- och ungdomsledarstipendium tilldelades Sundbybergs curlingklubb. Kulturstipendiet gick till Konstnärer i Sundbybergs stad (KISS). Erik Sjödin tog emot årets miljöstipendium och jämlikhetsstipendiet tilldelades Sundbybergs IK Fotboll.

Juryns motiveringar

Idrotts- och ungdomsledarstipendium

Sundbybergs curlingklubb

Sundbybergs curlingklubb har under de senaste åren ökat sin juniorverksamhet och gjort den mer tillgänglig för barn och ungdomar. Klubben har fått fram flera duktiga unga deltagare till sin idrott, något som har lett till stora framgångar på isen. Genom föreningens engagemang och den verksamhet som de bedriver har de främjat idrotten och ungdomars engagemang i Sundbyberg.

Kulturstipendium

Konstnärer i Sundbybergs stad (KISS)

Föreningen Konstnärer i Sundbybergs stad (KISS) tilldelas Sundbyberg stads kulturstipendium 2018 för sitt arbete med att skapa en plattform för lokala konstnärer och professionell konst, något som tidigare saknats i staden. Genom sitt engagerande arbete har föreningen ökat invånarnas möjlighet att ta del av lokal konst och stärkt lokala konstnärers möjligheter att nå ut på nya sätt.

Miljöstipendium

Erik Sjödin

Erik Sjödin tilldelas Sundbybergs stipendium för miljö 2018 för hans projekt Our Friends the Pollinators. Med projektet sprider Erik kunskap om bin som pollinatörer och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Erik verkar även för att uppföra bikupor i offentliga miljöer. Eriks projekt lever väl upp till stadens mål om att bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljöer samt att utveckla invånarnas kompetens inom miljöområdet. Genom att skapa levande och utvecklande mötesplatser som engagerar medborgare ligger även Eriks projekt i linje med stadens vision.

Jämlikhetsstipendium

Sundbybergs IK Fotboll

Sundbybergs IK fotbollssektion tilldelas 25 000 kronor för sitt inkluderande arbete med barn och unga inom föreningslivet. De bidrar till att skapa en stad fylld av gemenskap och närhet, där det är möjligt för alla att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.

Senast uppdaterad 7 juni 2018