Många ungdomar får jobb i sommar

I år har många drivna Sundbybergsungdomar sökt sommarjobb via staden. Det har inneburit att handläggningstiderna blivit längre än de brukar vara.

Alla Sundbybergsungdomar som går i årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 och 2 kan söka sommarjobb via staden. I år har det stora intresset gjort att handläggningstiderna blivit längre än de brukar, eftersom stadens ambition är att kunna erbjuda jobb till alla som gjort en korrekt och fullständig ansökan.

Alla som gjort en fullständig ansökan kommer att få besked i början av juni.

Senast uppdaterad 1 juni 2018