park, vatten, damm

Pågående arbeten i Marabouparken

Just nu pågår två anläggningsarbeten i Marabouparken för att säkerställa och utveckla parken för framtiden.

Arbetena omgärdas av byggstaket, eftersom det finns stora maskiner som körs inom området. Vi vill ha en trygg park att besöka, samt en trygg arbetsplats för våra egna anläggare och entreprenörer.

Barnbadet ska vara klart under maj. Under första veckan i juni kommer det att vara fyllt med vatten, redo för badsugna besökare!

Eftersom hösten var väldigt blöt har tyvärr gräsmattan delvis blivit skadad. Det beror också på de anläggningsarbeten som vi gör längre in i parken där vi renoverar en gammal stenmur i egen regi. Vi ska också plantera nya växter och blommor framför muren och skapa mer trivsamma sittplatser i skuggan under träden.

Så fort renoveringen av muren är klar kommer gräsmattan att återställas. Staden gör inga större åtgärder innan dess, eftersom ytan riskerar att köras på igen under arbetets gång.

Vi hoppas att du har överseende under den här tiden som arbetet pågår. 

Senast uppdaterad 16 maj 2018