Sandsopningsfordon som sopar på gatan.

Nu sopar vi bort sanden från gatorna

Våren är här! Nu har vi börjat sandsopa gator, gång- och cykelvägar. Målet är att vara klara i mitten av maj.

Sandsopningen börjar vanligtvis med gator som har städdag/nattparkering. I villaområden sker sopningen enligt ett roterande schema, så att inte samma område får vänta varje år. De flesta gatorna sopar vi minst två gånger för att få bort allt grus.

För att underlätta sandsopningen får du som är fastighetsägare gärna sopa ner sanden från trottoaren ner på gatan, så att vi kan sopa upp den. Det är också viktigt att du följer parkeringsreglerna så att våra städfordon enkelt kan komma fram.

Senast uppdaterad 10 april 2018