Det blommar i maj!

Skolbarn i Sundbyberg engagerar sig i att sälja majblommor under drygt två veckor i april månad för att förbättra barns villkor.

Insamlingen går till att hjälpa barn i staden som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation. Barnen kan exempelvis få hjälp med fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel, kläder och mycket annat.

Idén med försäljningen av majblommor är pedagogisk. Det ska hjälpa barn att känna empati för andra barn i deras närområde som har det svårt.

Hela verksamheten med majblommeförsäljning bidrar också till att förbättra barns villkor i hela landet genom forskning och opinionsbildning.

Insamlingen startar den 12 april.

Senast uppdaterad 6 april 2018