Sundbyberg 50 000 invånare!

Under mars månad passerar Sundbybergs stad 50 000 invånare. Sundbyberg har under tiotalet år stått för en stadig ökning av antal invånare och prognosen för år 2030 säger 77 000 invånare.

Bostadsområdet Ursvik är det bostadsområde som fortfarande är under utveckling och har bidragit till den största befolkningstillväxten i Sundbyberg.

Befolkningsutveckling – antal invånare

  • 2010 - 38 000 invånare
  • 2018 – 50 000 invånare i mars månad
  • 2020 - 60 000 invånare*
  • 2030 – 77 000 invånare*

*Befolkningsprognosen uppskattas till 60 000 invånare år 2020 och 77 000 invånare år 2030. Den baseras bland annat på antalet nybyggda bostäder och kan förändras efter byggtakt och konjunktursvängningar.

Till antalet invånare är Sundbyberg nu lika stort som städerna Skövde, Nyköping, Hässleholm och Uddevalla.

Senast uppdaterad 24 maj 2018