Fullmäktigebeslut i februari

På sitt sammanträde den 19 februari fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om försäljning av Hallonbergen Centrum och nya ordföranden för två av stadens nämnder.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se webbsändningen från kommunfullmäktige 19 februari 2018

Balder förvärvar Hallonbergen Centrum

Hallonbergen Centrum säljs för 257 miljoner kronor till fastighetsaktören Balder. I centrumbyggnaden ska det bland annat skapas ett hotell och befintliga kommersiella verksamheter kommer att få renoverade affärslokaler. Balder kommer att uppföra cirka 800 bostäder, varav 70 blir mellanboenden och trygghetsboenden för äldre, som staden ska hyra.

Staden kommer att flytta sina verksamheter från dagens centrumbyggnad till nya lokaler som uppförs strax söder om bensinstationen intill centrumet. Där får staden bland annat plats med bibliotek, kulturcentrum, sporthall och fritidsgård.

Balder får tillträde till fastigheterna i maj 2018

Diarienummer KS-0002/2017, ärende 7 på dagordningen.

Nytt presidium i byggnads- och tillståndsnämnden

I byggnads- och tillståndsnämnden valdes ett nytt presidium, dvs. ny ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Till ny ordförande valdes Inger Gran (L). Gustaf Joelsson (KD) valdes till förste vice ordförande och Inger Lundberg (S) till andre vice ordförande. Valen är fyllnadsval fram till den 31 december 2018.

Förändringen av presidiet är en följd av att den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige har ändrats så att den tidigare ordföranden inte längre företräder något av de partier som ingår i det politiska styret.

Diarienummer KS-0928/2017, ärende 29 på dagordningen.

Ny ordförande i förskolenämnden

Ina Djurestål (M) valdes till ny ordförande i förskolenämnden. Valet är fyllnadsval fram till den 31 december 2018.

Diarienummer KS-0924/2017, tilläggsval på sammanträdet.

Senast uppdaterad 20 februari 2018