Illustration äver området.

Byggnation av dagvattenmagasin i Västra Brotorp

Från och med måndag v. 9 och ca 10 veckor framåt kommer arbeten att utföras nedanför skolan och ner mot parkeringen. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten ska ska byggas med tillhörande ledningar. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper.

Detta innebär att gångvägen kommer stängas av och provisoriskt flyttas närmare sporthallen. 

Senast uppdaterad 22 februari 2018