Fullmäktigebeslut i januari

På sitt sammanträde den 29 januari fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om detaljplaner som gör det möjligt att bygga tvärbana i Rissne och Ursvik.

Här presenteras ett urval av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde. Du hittar alla handlingar med beskrivningar av varje ärende i stadens diarium. Protokollet finns att läsa i diariet en till två veckor efter sammanträdet.

Läs samtliga ärenden och handlingarlänk till annan webbplats

Se webbsändningen från kommunfullmäktige 29 januari 2018

Detaljplaner för tvärbana i Rissne och Ursvik

Kommunfullmäktige har nu beslutat om två detaljplaner som gör det möjligt att bygga tvärbana genom Rissne och Ursvik. En dubbelspårig spårväg ska dras genom Rissne upp till Kista. Den ansluter till Helenelund i norr och den befintliga tvärbanan vid Norra Ulvsunda i söder.

Spårvägen byggs i gatumiljön. Staden vill då även passa på att bygga om flera vägar och göra dem mer attraktiva, med träd och parkeringsfickor vid kanten. Gång- och cykelbanor kommer också att ses över.

Diarienummer KS-0638/2015, ärende 9

Diarienummer KS-0029/2015, ärende 10

Nya medborgarförslag

Totalt sju medborgarförslag hade lämnats till kommunfullmäktige.

Medborgarförslagen handlade bland annat om förbud mot fyrverkerier och stadens boendeparkering.

Ärendena har nu gått vidare till stadens nämnder för beredning och beslut.

Ärende 15–21

Svar på medborgarförslag

Tre medborgarförslag som lämnats tidigare har nu fått svar. De handlade om hastigheten på Järnvägsgatan, fartbulor på Ursviksvägen och handikapplatser vid biblioteket vid Signalfabriken.

Ärende 26–28

Senast uppdaterad 1 februari 2018