Ändrade regler för boendeparkering

Från och med 1 februari 2018 gäller en ny indelning av områden för boendeparkering i centrala Sundbyberg. Det nuvarande området Centrala Sundbyberg delas då in i tre delar; Lilla Alby, Centrala och Storskogen.

Gränsen för varje boendeparkeringsområde följer i stora delar stadsdelsgränsen, se kartaPDF.

Varför görs en ny indelning?

Syftet med att dela upp det nuvarande boendeområdet i tre delar är för att de som bor i området ska kunna parkera med sitt boendeparkeringstillstånd i sitt närområde.

Beslutet om den nya indelningen fattades av kommunfullmäktige den 18 december 2017.

Vad gäller för nya och gamla tillstånd?

Du som bor inom ett boendeparkeringsområde kan ansöka om tillstånd för att parkera på gatorna i det området.

Om du har ansökt om och fått ett tillstånd för boendeparkering för Centrala Sundbyberg enligt den nuvarande indelningen gäller ändå de nya reglerna från 1 februari 2018. Du får då endast parkera inom det boendeparkeringsområde där du bor.

Läs mer om hur du ansöker om boendeparkeringstillstånd och vilka regler som gäller här

Senast uppdaterad 1 februari 2018