"Välj att sluta" - ny satsning mot våld i nära relationer

Endast 3,9 procent av våld i nära relationer anmäls till polisen. Få av dessa anmälningar leder till åtal och fällande dom. Nu satsar Länsstyrelsen Stockholm på att få våldsutövare att själva söka hjälp för att förändra sitt beteende.

En stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på att ta hand om de våldsutsatta personerna. Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig till våldsutövarna. Genom satsningen vill man informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det.

På webbplatsen valjattsluta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Relationsvåldsteamet i Sundbybergs stad

Relationsvåldsteamet i Sundbybergs stad arbetar med att ge stöd till dig som använder våld. Vi hjälper dig att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar. Kontakten med relationsvåldsteamet är kostnadsfri.

Läs mer om relationsvåldsteamet

Senast uppdaterad 22 januari 2018