Ändrade regler för boendeparkering

Från och med 1 februari 2018 gäller en ny indelning av områden för boendeparkering i centrala Sundbyberg. Det nuvarande området Centrala Sundbyberg delas då in i tre delar; Lilla Alby, Centrala och Storskogen.

Gränsen för varje boendeparkeringsområde följer i stora delar stadsdelsgränsen, se karta.

Varför görs en ny indelning?

Syftet med att dela upp det nuvarande boendeområdet i tre delar är för att de som bor i området ska kunna parkera med sitt boendeparkeringstillstånd i sitt närområde.

Beslutet om den nya indelningen fattades av kommunfullmäktige den 18 december 2017.

Då detta ska införas 31januari är det inte möjligt att göra en ansökan från kl. 20:00 till 1 februari kl. 08:00.

Vad gäller för nya och gamla tillstånd?

Du som bor inom ett boendeparkeringsområde kan ansöka om tillstånd för att parkera på gatorna i det området.

Om du har ansökt om och fått ett tillstånd för boendeparkering för Centrala Sundbyberg enligt den nuvarande indelningen gäller ändå de nya reglerna från 1 februari 2018. Du får då endast parkera inom det boendeparkeringsområde där du bor.

Senast uppdaterad 31 januari 2018