Bild över området

Staden tar över drift och parkering på Fornbyvägen i Brotorp

Från och med den 8 januari tar Sundbybergs stad över driften och parkeringsövervakningen av gatan samt driften av gång- och cykelvägen på Fornbyvägen i Brotorp.

Tidigare har staden tagit över ansvaret för skötseln av lekplats.

För att kunna snöröja och renhålla inom det markerade området i bilden finns det regler om parkeringsförbud på gatan. Längts norrut på Fornbyvägen finns parkeringsplatser där avgift, dag och tidpunkt för städ- och servicedagar råder enligt tilläggskyltning.

Här hittar du mer informationöppnas i nytt fönster om villkor för parkering, boendeparkering med mera.

Har du frågor? Kontakta servicecenter via 08-706 65 00 eller stadsmiljo.service@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 3 januari 2018