Problem med belysning på del av Enköpingsvägen

Delar av belysningen längs Enköpingsvägen är ur funktion. Det gäller sträckan mellan Ursviksvägen och bussgaraget/gränsen till Solna.

Felet konstaterades den 22 december och kommer att åtgärdas i mellandagarna. Det är cirka 70 procent av lamporna längs vägen som är mörka.

Att lamporna inte fungerar beror på ett kabelfel, och för att kunna åtgärda felet behöver stadens driftsentreprenör använda en skyddsbil (TMA-fordon). Ett sådant fordon är inte tillgängligt förrän tidigast 27 december.

Senast uppdaterad 22 december 2017