Mobilitetsprogrammet möjliggör ett hållbart resande

Mobilitetsprogrammet, som beslutades i kommunfullmäktige den 18 december, riktar sig till nämnder och helägda bolag inom staden och ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för hållbart resande. Programmet ska även utgöra ett stöd för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen.

Sundbybergs stad har de bästa förutsättningarna för att skapa ett hållbart resande, det vill säga möjligheter för många att resa till, från och inom kommunen till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

– Mobilitetsprogrammets strategier utgör avstampet i arbetet framöver och involverar alla förvaltningar och bolag i kommunen, samt dess invånare, dagbefolkning och besökare. Genom nytänkande skapar vi tillsammans en levande stad som fylls av människor i möten och förflyttning, med minskade konflikter och ökad trafiksäkerhet, säger Titti de Verdier, trafikchef.

Läs mobilitetsprogrammet i sin helhetPDF

Senast uppdaterad 19 april 2018