Skissbild av arkitektföretaget 3XN.

Arkitektonisk höjd sätter ny prägel på Rissne

Stora grönytor ska förädlas och smälta ihop med nya byggnader med 350 bostäder och handelslokaler. Arkitekturen möjliggör att nästan alla bostäder får hörnlägen och ett direkt läge intill tunnelbana och den nya tvärbanan.

Fastighets AB Balder ska utveckla hela centrumområdet i Rissne tillsammans med Sundbybergs stad. Det står sedan tidigare klart att den nya tvärbanan ska passera Rissne centrum och förstärka kollektivtrafiken som har en tunnelbanestation och bussanslutningar.

– Vi storsatsar i Rissne och tillsammans med Balder tar vi nu ett rejält grepp kring den ekologiska och sociala hållbarheten när vi utvecklar hela centrumområdet. Vi förädlar de gröna värden som finns och får bostäder och byggnader med en hög arkitektonisk nivå, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Dansk arkitektur

Den nya byggnaderna i Rissne får ett urbant och kreativt uttryck. I utformningen samarbetar Balder med det danska arkitektföretag 3XN som är specialiserade inom design med fokus på beteende, material och kretslopp.

Erik Selin, vd på Fastighets AB Balder:
– Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att utveckla Rissne centrum. Vår förhoppning är att, genom betydande investeringar, ta till vara på de värden som finns i området i dag och bidra till en långsiktig och mer attraktiv stadsmiljö med fokus på trygghet och hållbarhet.

350 nya bostäder och parkeringshus blir garage under mark

  • Den befintliga centrumbyggnaden avvecklas och ersätts med nya byggnader med höga arkitektoniska uttryck
  • 350 bostäder med höga arkitektoniska uttryck ska byggas i centrumområdet. Blandande upplåtelseformer med hyres- och bostadsrätter
  • Parkeringshuset rivs och parkeringsplatser etableras i stället i garage i mindre enheter under mark
  • Parken ska förnyas och förädlas bland annat med olika aktiviteter
  • Utbudet av handel och butiker ska utvecklas
    Tillgänglighet till cykelstråk och cykelparkering ges hög prioritet

Sundbybergs stad säljer Rissne centrum och omgivande mark till Balder för försäljningsvärdet 213 Mkr, exklusive byggrätter för nya bostäder eller byggnader. Fastigheterna tillträds den 10 april 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

Bakgrund – utveckling av centrumen

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram togs fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende.

Läs mer om centrumutvecklingen

Senast uppdaterad 19 december 2017