Pojke i park

Smartare verktyg för planering och byggande

Sundbybergs stad har nu nya riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark, ett smart planeringsverktyg för att medvetet arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i planering och byggande.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 om nya riktlinjer för grönytefaktor. Det innebär att vi har bättre förutsättningar än tidigare att arbeta aktivt för en hållbarare stad.

Syftet med grönytefaktorn är att garantera att kvartersmark anläggs enligt stadens ambitioner och riktlinjer för klimatanpassning, dagvattenhantering och grönstruktur.

Läs mer om grönytefaktor och de nya riktlinjerna här.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 27 november 2017