Pågående reparation av gång- och cykelbron över Kvarnvägen

Gång- och cykelbron över Kvarnvägen är skadad och behöver repareras. Under tiden kommer framkomligheten vara påverkad då snöröjning och sopning måste ske manuellt.

Vi arbetar på att reparera gång- och cykelvägen så snart som möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stadens servicecenter på telefonnummer 08-706 65 00 eller via e-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 21 november 2017