Toppbild

Utställning av föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad

Vårt sätt att se på sophämtning och återvinning utvecklas hela tiden. För att möta förändringarna behöver regelverken uppdateras med jämna mellanrum, både på nationell och lokal nivå. Mellan 20 november och 31 december 2017 pågår utställning av förslag till avfallsföreskrifter då det finns möjlighet att lämna synpunkter. 

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Innan fullmäktige kan anta renhållningsordningen måste staden på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen och ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Samråd och utställning

Mellan 20 november och 31 december 2017 pågår utställning av förslag till avfallsföreskrifter och det finns då möjlighet att lämna synpunkter.

Förslaget visas under utställningstiden på följande platser:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Förslaget finns även tillgängligt under Relaterat innehåll och på www.savab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte

Torsdagen den 14 december 2017 hålls ett informationsmöte klockan 16:00 till 18:00 i Paviljongen på Sundbybergs torg. Då finns representanter från staden på plats som informerar om förslaget och kan ta emot synpunkter.

Inlämning av synpunkter

Synpunkter ska senast 31 december 2017 ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer KS-0706/2017 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering i Sundbybergs stad”.

Senast uppdaterad 20 november 2017