Förslaget till ny översiktsplan nu på utställning

Sundbybergs stad arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla till 2030. Det första förslaget var ute på samråd maj-augusti 2017 och resultatet redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplan 2030 har bearbetats sedan dess och en utställning pågår mellan den 21 november 2017 till 31 januari 2018.

Den 21 november 2017-31 januari 2018  finns det möjlighet för myndigheter och allmänhet att lämna synpunkter på utställningsförslaget.

Synpunkter ska senast den 31 januari 2018 ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till oversiktsplan@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0443/2016 på skrivelsen för underlättad handläggning.

Informationsträff om översiktsplanen
Den 22 januari 2018 finns representanter från staden på plats i Framtidspaviljongen vid Sundbybergs torg för att berätta om översiktsplanen och svara på frågor.

Tid: Måndag den 22 januari 2018, kl. 18-20
Plats: Framtidspaviljongen, Sundbybergs torg

Här kan du läsa mer om arbetet med den nya översiktsplanen och ta del av det utställda förslaget.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 21 november 2017