Samarbete med Frösunda Omsorg avslutas

På äldrenämndens extrainsatta sammanträde torsdagen den 2 november togs beslutet om att avsluta samarbetet med Frösunda Omsorg för driften av äldreboendet Ekbacken Hus H.

Det var en enhällig nämnd som tog beslutet.

– Gränsen är nu nådd efter diskussioner som har pågått sedan övertagandet. Vi har ett stort ansvar för våra boende, deras anhöriga och personalen. Det som fick oss att ta det slutgiltiga beslutet var de allvarliga vårdskador som dokumenterats och som resulterat i Lex Maria-anmälningar, säger Maria Bohman Kreij (KD) kommunalråd och ordförande i äldrenämnden.

Beslutet innebär att äldreförvaltningen nu får i uppdrag att avsluta samarbetet med Frösunda Omsorg.

– Driften kommer efter avslutandet att övertas av staden och de som arbetar i Hus H på Ekbacken kommer att kunna behålla sina arbeten där, säger förvaltningschef Birgitta Fahlgren-Sylvén. Vi arbetar nu med att ta fram en långsiktig lösning.

Senast uppdaterad 3 november 2017