Servicedagar på gator från 1 november – behöver du flytta bilen?

För att vi ska kunna hålla rent på våra gator finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade servicedagar. Om du parkerar på gatan en servicedag/natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor.

Dag och tidpunkt för servicedagarna visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive parkeringsplats. Se exempel i bilden nedan.

Om du parkerar på gatan en servicedag/natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar att underhåll eller service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats och du får själv stå för kostnaden, inklusive eventuell uppställningskostnad.

Senast uppdaterad 27 oktober 2017