Säsong att mäta radonhalt i bostäder

Säsongen för att mäta radonhalter i bostäder pågår mellan 1 oktober och 30 april. Radon är ett hälsoskadligt ämne som finns i marken och i byggnadsmaterialet blå lättbetong.

En radonmätning bör ske i flerbostadshus och villor minst vart 10 år. Vid renovering, nybyggnation eller vid förändringar i ventilation/uppvärmningssystem behöver en ny mätning genomföras.

Radon varken syns eller luktar och det enda sättet att mäta radonhalten är via inomhusluften. Speciella mätdosor går att beställa. Eftersom mätningen bör pågå under minst två månaders tid, ska den påbörjas senast i februari 2018.

Negativa hälsoeffekter

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år. Radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter, men även icke-rökare drabbas.

Läs mer om radon och beställ en mätning.

Senast uppdaterad 23 oktober 2017